2023-2024 Eğitim Programı

 1. Alt GİS Kanamaya Yaklaşım
  • Tarih: 25 Ekim 2023
  • Başkan: Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Doç. Dr. Tahir Burhan
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Sevil Özer Sarı
  • Radyoloji: Prof. Dr. Ümit Belet
  • Gastro Cerrahi: Prof. Dr. Cengiz Aydın (SBO Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
  1. Fonksiyonel Barsak Hastalıkları ve Konstipasyonun Klinik Yönetimi                                                                               30 Kasım 2023                                                                                                                                                                            19.00-19.45 Fonksiyonel Barsak Hastalıklarında Klinik Yönetimi
   Konuşmacı: Prof.Dr.Serhat Bor
   19.45-20.00 Kahve Arası
   20.00-20.45 Konstipasyonun Klinik Yönetimi
   Konuşmacı: Prof.Dr.Serhat Bor
   20.45-21.00 Soru-Cevap
   21.00-22.00 Akşam yemeği
 1. İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Medikal Tedavisinin Yan Etkilerinin Yönetimi
  • Tarih: 21 Aralık 2023
  • Başkan: Prof. Dr. Hale Akpınar
  • Doç. Dr. Nalan Gülşen Ünal
  • Konuşmacı: Doç Dr. Gözde Derviş Hakim (SBO Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
  •  
 2. EUS’un Pankreatik Kistlerde Kullanımı
  • Tarih: 25 Ocak 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Nevin Oruç, Doç. Dr. Göksel Bengi
  • Konuşmacı: Prof. Dr. Sinan Akay (SBU Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 3. Abdominal Vasküler Hastalıklar
  • Tarih: 29 Şubat 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Fulya Günsar
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Betül Paköz (Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)
 4. İndetermine Biliyer Darlıklarına Yaklaşım
  • Tarih: 28 Mart 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Galip Ersöz, Prof. Dr. Fatih Tekin
  • Konuşmacı: Prof. Dr. Müjde Soytürk (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 5. Kısa Barsak Sendromunun Tıbbi Tedavisi
  • Tarih: 25 Nisan 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Ender Ellidokuz, Doç. Dr. Sezgin Vatansever
  • Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Elif Tuğba Tuncel (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)
 6. Kolorektal Premalign-Malign Lezyonların Değerlendirilmesi
  • Tarih: 30 Mayıs 2024
  • Başkan: Doç. Dr. Süleyman Günay, Doç. Dr. Altay Kandemir
  • Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Murat Buyruk (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)