2019- 2020 Dönemi Eğitim Programı

31 Ekim 2019

KONU :  Crohn hastalığında cerrahi sonrası yönetim
ANLATANLAR:  Doç. Dr. Cem Çekiç
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Ahmet Musoğlu
Prof. Dr. Ender Ellidokuz

Toplantı yeri: 1inci Kordon Balık Restorant, İZMİR
Saat: 19 00-20 00


21 Kasım 2019

KONU :  Eozinofilik özofajit ve gastroenterit
ANLATANLAR:  Doç. Dr. Adil Coşkun
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Ömer Özütemiz
Prof. Dr. Elmas Kasap


26 Aralık 2019
KONU :  Mide nöroendokrin tümörlerinin tedavisi ve takibi
ANLATANLAR:
Doç. Dr. Sezgin Vatansever
Doç. Dr. Şadiye Mehtap Ünlü (Dokuz Eylül Patoloji A.B.D.)
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Hadi Yaşa
Prof. Dr. Mesut Akarsu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Toplantı yeri: Key Otel, İZMİR      Saat: 19 00-20 00

30 Ocak 2020
KONU :  Hangi lezyonları EUS için yönlendirelim ?
ANLATANLAR:  Yrd. Doç. Dr. Göksel Bengi
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Ahmet Aydın
Prof. Dr. Müjde Soytürk

27 Şubat 2020
KONU :  Fonksiyonel dispepsi ve pankreatik ekzokrin yetmezliği
ANLATANLAR:
Yrd. Doç. Dr. Tahir Burhan
Prof. Dr. Deniz Nart (Ege ÜTF. Patoloji A.B.D.)
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Fatih Tekin
Doç. Dr. Firdes Topal

25 Mart 2021
KONU :  İnflamatuvar barsak hastalığı hastalarında ilaç kullanımı
ANLATANLAR:
Doç.Dr. Gözde Derviş Hakim
Uzm.Dr. Nalan Gülşen Ünal
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Belkıs Ünsal
Prof. Dr. Hale Akpınar
Toplantı yeri: Toplantı online yapılacaktır  Saat: 19 00-20 00

29 Nisan 2021
KONU : Primer sklerozan kolanjit
ANLATANLAR: Doç. Dr. Burak Özşeker

OTURUM BAŞKANLARI:

Prof Dr Galip Ersöz

Prof Dr Ömer Topalak
20 Mayıs 2021
KONU : Anal inkontinans tanı ve tedavisi
ANLATANLAR:
Prof. Dr. Rukiye Vardar
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Oktay Tekeşin
Prof. Dr. Serhat Bor