2023-2024 Eğitim Programı

2023-2024 Toplantı Programı

 1. Alt GİS Kanamaya Yaklaşım
  • Tarih: 25 Ekim 2023
  • Başkan: Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Doç. Dr. Tahir Burhan
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Sevil Özer Sarı
  • Radyoloji: Prof. Dr. Ümit Belet
  • Gastro Cerrahi: Prof. Dr. Cengiz Aydın (SBO Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 2. İBS Klinik Yönetimi
  • Tarih: 30 Kasım 2023
  • Başkan: Prof. Dr. Ömer Topalak, Prof. Dr. Elmas Kasap
  • Konuşmacı: Prof. Dr. Serhat Bor (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)
 3. İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Medikal Tedavisinin Yan Etkilerinin Yönetimi
  • Tarih: 21 Aralık 2023
  • Başkan: Prof. Dr. Hale Akpınar
  • Doç. Dr. Nalan Gülşen Ünal
  • Konuşmacı: Doç Dr. Gözde Derviş Hakim (SBO Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 4. EUS’un Pankreatik Kistlerde Kullanımı
  • Tarih: 25 Ocak 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Nevin Oruç, Doç. Dr. Göksel Bengi
  • Konuşmacı: Prof. Dr. Sinan Akay (SBU Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 5. Abdominal Vasküler Hastalıklar
  • Tarih: 29 Şubat 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Ömer Özütemiz, Prof. Dr. Fulya Günsar
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Betül Paköz (Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)
 6. İndetermine Biliyer Darlıklarına Yaklaşım
  • Tarih: 28 Mart 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Galip Ersöz, Prof. Dr. Fatih Tekin
  • Konuşmacı: Prof. Dr. Müjde Soytürk (Dokuz Eylül Üniversitesi)
 7. Kısa Barsak Sendromunun Tıbbi Tedavisi
  • Tarih: 25 Nisan 2024
  • Başkan: Prof. Dr. Ender Ellidokuz, Doç. Dr. Sezgin Vatansever
  • Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Elif Tuğba Tuncel (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)
 8. Kolorektal Premalign-Malign Lezyonların Değerlendirilmesi
  • Tarih: 30 Mayıs 2024
  • Başkan: Assoc. Dr. Süleyman Günay, Doç. Dr. Altay Kandemir
  • Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Murat Buyruk (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi)