2019- 2020 Dönemi Eğitim Programı

31 Ekim 2019

KONU :  Crohn hastalığında cerrahi sonrası yönetim
ANLATANLAR:  Doç. Dr. Cem Çekiç
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Ahmet Musoğlu
Prof. Dr. Ender Ellidokuz

Toplantı yeri: 1inci Kordon Balık Restorant, İZMİR
Saat: 19 00-20 00


21 Kasım 2019

KONU :  Eozinofilik özofajit ve gastroenterit
ANLATANLAR:  Doç. Dr. Adil Coşkun
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Ömer Özütemiz
Prof. Dr. Elmas Kasap


26 Aralık 2019
KONU :  Mide nöroendokrin tümörlerinin tedavisi ve takibi
ANLATANLAR: 
Doç. Dr. Sezgin Vatansever
Doç. Dr. Şadiye Mehtap Ünlü (Dokuz Eylül Patoloji A.B.D.)
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Hadi Yaşa
Prof. Dr. Mesut Akarsu

30 Ocak 2020
KONU :  Hangi lezyonları EUS için yönlendirelim ?
ANLATANLAR:  Yrd. Doç. Dr. Göksel Bengi
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Ahmet Aydın
Prof. Dr. Müjde Soytürk

27 Şubat 2020

KONU :  Ig G4 ilişkili hastalıklar
ANLATANLAR: 
Yrd. Doç. Dr. Tahir Burhan
Prof. Dr. Funda Yılmaz (Ege ÜTF. Patoloji A.B.D.)
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Fatih Tekin
Doç. Dr. Firdes Topal

26 Mart 2020
KONU :  İnflamatuvar barsak hastalığı hastalarında ilaç kullanımı 
ANLATANLAR:
Doç.Dr. Gözde Derviş Hakim
Uzm.Dr. Nalan Gülşen Ünal
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Belkıs Ünsal
Prof. Dr. Hale Akpınar

30 Nisan 2020
KONU : Primer sklerozan kolanjit
ANLATANLAR:
Doç. Dr. Burak Özşeker
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Galip Ersöz
Prof. Dr. Ömer Toplak

28 Mayıs 2020
KONU : Anal inkontinans tanı ve tedavisi
ANLATANLAR:
Prof. Dr. Rukiye Vardar
OTURUM BAŞKANLARI:
Prof. Dr. Oktay Tekeşin
Prof. Dr. Serhat Bor