Duyurular Duyurular

Kongre İlanı

0 Comments
1880

Türk Gastroenteroloji Derneği

İzmir Şubesi Başkanlığından

 

                                              KONGRE İLANI

Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi'nin 16. Olağan genel kurulu toplantısı

28 Haziran 2021 günü saat :16:30 'da Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır. Bu toplantı da yeterli yasal

çoğunluk sağlanamadığı takdir de ikinci toplantı 5 Temmuz 2021 günü yine aynı yer aynı

saatte ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

 

TÜRK GE DERNEĞİ

İZMİR ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

 

 

GÜNDEM:

1) Yoklama ve açılış

2) Divan heyeti teşkili ve divana tutanakları imzalaması için yetki verilmesi

3) Yönetim kurul ve denetim kurul çalışmalarının okunması

4) Okunan raporların aklanması

5) Yeni çalışma yılı bütçe tasarısının onaya sunulması, okunması aynen veya değiştirilerek

kabulü

6) Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi

7) Dilek ve temenniler

8) Kapanış.

Last Modified: Sunday 06 June 2021 10:50
kongre ilan