Duyurular Duyurular

Blog Category / Duyurular

Vestibulum massa cursus at in ut dui massa et semper justo.

​Türk Gastroentereloji Derneği İzmir Şubesi Başkanlığından Kongre İlanı Türk Gastroentereoloji Derneği İzmir Şubesinin 16, olağan genel kurulu toplantısı 28 Haziran 2021 saat 16:30 'da dernek merkezimiz Ege Üniversitesi Gastroentereoloji Ana Bilim Dalı toplantı salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır. Continue reading