>

Derneğimiz

https://wcog2019.org/

gastro-dernegi

Derneğimiz hakkında bilgi, faaliyetlerimiz ve yönetim kurulu 

Duyurular

              EGE PATOLOJİ DERNEĞİ                                    TOPLANTISI                            23 TEMMUZ 2019, SALI

Vikram Deshpande, MBBS     Associate Pathologist, Massachusetts General Hospital                             Associate Professor of Pathology, Harvard Medical School

17.00-18.00: “Igg4 related disease. Looking back...looking ahead..”

18.00-19.00: Challenging case presentations

Yer: Sermet Akgün Toplantı Salonu, Genel Cerrahi 3. kat                                         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir

16.30-17.00: Çay-Kahve ikramı

17.00-19.00: Toplantı

Toplantının Afişi (PDF)

Eğitim Programı 

program

TGD İzmir şubesi tarafından düzenlene seminer ve eğitim programları...


Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi Başkanlığından Kongre İlanı

Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesinin 15, olağan genel kurulu toplantısı 29 Mayıs 2019 saat 16:30 'da dernek merkezimiz Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı toplantı salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Yeterli yasal çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2.toplantı  26 Haziran 2019 günü yine aynı yer ve aynı saatte yine aynı gündem ile yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

Türk Gastroenteroloji Derneği Şubesi İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. Yoklama ve açılış
  2. Divan heyeti teşkili ve divana tutanakları imzalaması için yetki verilmesi
  3. Yönetim kurul ve denetim kurul çalışmalarının okunması 
  4. Okunana raporların aklanması
  5. Yeni çalışma yılı bütçe tasarısının onaya sunulması,okunması aynen veya değiştirilerek kabulü
  6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Önemli Linkler ve Kaynaklar